Tourette är bra | Tourette på svenska | Tourette på engelska | Video-klipp | Böcker


Tourette Nu! – Tourette är bra

Webbplatsen tourette.nu verkar för spridningen och utvecklingen av tourette. Den är alltså klart för tourette.

Tourette utmärks av motoriska och vokala tics. Samt ofta av blixtsnabbt tänkade och annorlunda djärva idéer. I sina lätta och måttliga former behöver det inte vara handikappande, men de funktionsförbättrade måste lära sig att leva med sin personlighetstyp. Det gäller att inte skämmas för sig själv, skaffa sig en bra omgivning, och använda styrkorna i sitt tänkande. Några kända personer där man har spekulerat om tourette: Wolfgang Amadeus Mozart, Samuel Johnsson och tsar Peter den store.

Ett kapitel om tourette finns i T. Anderssons bok Asperger, ADHD och arbete som säljs på www.andet.se och tourette behandlas på de utbildningarna där denna bok är dokumentation.


Uppdaterad: 2011-04-23

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom